Lenka Harmáčková
ABOUT | PUBLICATIONS | TEACHING | GALLERY

About

I am a postdoc at Palacky University in Olomouc, Czechia.

My research concerns evolution and geographic variability in functional traits of Australian birds, gradients of species richness, mapping phylogenetic and functional diversity, and analysing community structure at different spatial and time scales.

Contact:
Department of Zoology and Laboratory of Ornithology
17. listopadu 50
CZ-77900 Olomouc
Czechia
email: lenka.harmackova[at]upol.cz

PhD study:
2013 - 2019
Palacky University in Olomouc
Programme: Zoology
Dissertation thesis: Macroecology, life histories, and diversity of Australian birds
Supervisor: doc. Vladimír Remeš, Ph.D.

Master study:
2011 - 2013
Palacky University in Olomouc
Programme: Zoology
Diploma thesis: Geographical variability in functional traits of Australian birds
Supervisor: doc. Vladimír Remeš, Ph.D.

Bachelor study:
2008 - 2011
The University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem
Programme: Biology
Bachelor thesis: Avifauna of the Chabařovice ponds (Ústí nad Labem district)
Supervisor: doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Foreign experiences
September 2018 - 2019 (one year)
Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum (SBiK-F) in Frankfurt am Main, Germany (Support of Academic mobility at Palacky University Olomouc). Mentor: Dr. Susanne Fritz.

May - August 2016 (four months)
Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum (SBiK-F) in Frankfurt am Main, Germany (Erasmus+ internship). Mentor: Dr. Christian Hof.


Publications

Harmáčková L., Remešová E. & Remeš V. (2019): Specialization and niche overlap across spatial scales: Revealing ecological factors shaping species richness and coexistence in Australian songbirds. Journal of Animal Ecology. doi: 10.1111/1365-2656.13073

Remeš V. & Harmáčková L. (2018): Disentangling direct and indirect effects of water availability, vegetation, and topography on avian diversity. Scientific Reports 8: 15475. doi: 10.1038/s41598-018-33671-w

Harmáčková L. & Remeš V. (2017): The evolution of clutch size in Australian songbirds in relation to climate, predation, and nestling development. Emu - Austral Ornithology 117: 333-343. doi: 10.1080/01584197.2017.1338112

Friedman N. R., Harmáčková L., Economo E. P. & Remeš V. (2017): Smaller beaks for colder winters: Thermoregulation drives beak size evolution in Australasian songbirds. Evolution 71: 2120-2129. doi: 10.1111/evo.13274

Harmáčková L. (2015): Galerie českých malířů ptáků: Lenka Harmáčková. Sluka 11: 69-73.

Abstracts:
Harmáčková L., Remešová E. & Remeš V. (2019): Foraging specialization and niche overlap in Australian songbirds. In: International Biogeography Society 9th Biennial Meeting, 8.–12. January 2019, Málaga, Spain. (poster)

Remeš V. & Harmáčková L. (2018): Srážky, vegetace a diverzita ptáků Austrálie. In: Bryja J. & Solský M. (Eds.): Zoologické dny, Sborník abstraktů z konference, 8.-9. February 2018, Praha, Czechia. (poster)

Harmáčková L. & Remeš V. (2017): Phylogenetic and functional diversity of Australian birds is shaped by geographic and climatic history, not environmental diversity. In: Macroecology in Space and Time, 10th Annual Meeting of the Specialist Group on Macroecology of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, 19.-21. April 2017, Vienna, Austria. (talk)

Harmáčková L., Remeš V. & Hof C. (2017): Evaporative water loss in birds in relation to body mass, climate, and diet. In: Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny, Sborník abstraktů z konference, 9.-10. February 2017, Brno, Czechia. (poster)

Harmáčková L. & Remeš V. (2016): Vývin mláďat hraje v evoluci velikosti snůšky australských pěvců důležitější roli než klima a predace. In: Bryja J., Sedláček F. & Fuchs R. (Eds.): Zoologické dny, Sborník abstraktů z konference, 11.-12. February 2016, České Budějovice, Czechia. (talk)

Harmáčková L. & Remeš V. (2015): Fylogenetická a funkční diverzita ptáků Austrálie. In: Choma M. & Soukup P. (Eds.): Sborník 5. konference České společnosti pro ekologii, 23.-25. October 2015, České Budějovice, Czechia. (poster)

Harmáčková L. & Remeš V. (2015): Phylogenetic and functional diversity in Australian birds. EU Macro 2015, 14.-16. June 2015, Copenhagen, Denmark. (poster)

Harmáčková L. & Remeš V. (2015): Velikost snůšky u australských pěvců: klima, predace a vývin mláďat. In: Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny, Sborník abstraktů z konference, 12.-13. February 2015, Brno, Czechia. (poster)

Harmáčková L. & Remeš V. (2015): Species diversity, habitat and food specialisation in Australian birds. In: Gavin D., Beierkuhnlein C., Holzheu S., Thies B., Faller K., Gillespie R. et al. (Eds.): Conference program and abstracts. International Biogeography Society 7th Biennial Meeting, 8.-12. January 2015, Bayreuth, Germany. Frontiers of Biogeography Vol. 6, suppl. 1. International Biogeography Society. (poster)

Conferences:
• BES Macro 2019, 3.–5. July 2019, Penryn, UK.
• Macro 2019, 11.–14. March 2019, Würzburg, Germany.
• Zoologické dny, 7.–8. February 2019, Brno, Czechia.
• International Biogeography Society 9th Biennial Meeting, 8.–12. January 2019, Málaga, Spain.
• Zoologické dny, 8.–9. February 2018, Praha, Czechia.
• 10th Annual Meeting of the Specialist Group on Macroecology of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland, 19.-21. April 2017, Vienna, Austria.
• Zoologické dny, 9.–10. February 2017, Brno, Czechia.
• 58th Phylogenetic Symposium, 18.–20. November 2016, Leipzig, Germany.
• Zoologické dny, 11.–12. February 2016, České Budějovice, Czechia.
• Zoologické dny, 12.–13. February 2015, Brno, Czechia.
• International Biogeography Society 7th Biennial Meeting, 8.–12. January 2015, Bayreuth, Germany.
• Zoologické dny, 6.-7. February 2014, Ostrava, Czechia.


Teaching

ZOO/UEK Úvod do ekologie (Introduction to ecology) - seminary
ZOO/SSP Fylogeneze a systém strunatců + ZOO/SFSSB Systém a fylogeneze strunatců (Phylogeny and classification of chordates) - seminary
ZOO/BIKZ Biologická klasifikace živočichů (Biological classification of organisms) - field trips
ZOO/CTP Zoologická cvičení v terénu (Zoological field trips)


Other

Member of the Czech society for ornithology.
Holder of the bird ringing licence.
Participation in various educational events for public.

Interests:
birdwatching
digital and traditional drawing
cosplay
traveling
history
programming

Links:
Department of Zoology and Lab of Ornithology UP
Czech Society for Ornithology
Moravian Ornithological Society

WebZdarma.cz